วันพุธที่ 29 กันยายน 2564


    นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน zoom

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตให้กับ คุณอำไพ ถนอมพันธ์ คนงานทดลองการเกษตร ซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน zoom ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19