วันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2564


    นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาเกษตร เข้าร่วมอบรม การใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ ผ่านระบบzoom

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันที่ 29-30 กค 64 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาเกษตร เข้าร่วมอบรม การใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับและเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ ผ่านระบบzoom