วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564


    นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย  หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดูแลรับผิดชอบโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.30 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 128 ราย และ ถ่ายทอดสดผ่าน   facebook live  : ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย