วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564


    การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

     การประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง