วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564


    การจัดประชุมเรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านการประชุมทางไกลด้วย Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมายให้ นายสหชาติ ดีมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน (หัวหน้าฝ่าย) พร้อมด้วยนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำและดำเนินการจัดประชุม เรื่องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ที่ขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านการประชุมทางไกลด้วย Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
     รายชื่อแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
     เวลา 09.00 - 10.00 น. แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : พิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือก รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า, เครื่องอัดฟาง, โรตารี่ตีดิน และล้อเหล็ก ในวงเงิน 1,108,900 บาท
     เวลา 10.00 - 11.00 น. แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : พิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือก รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า, โรตารี่ตีดิน, ล้อเหล็ก, ผ่านไถ 6 และใบมีดดันดินหน้าคานบน ในวงเงิน 1,650,400 บาท
     เวลา 13.00 - 14.00 น. แปลงใหญ่ข้าวแขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร : พิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือก รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า, เครื่องอัดฟาง, โรตารี่ตีดิน, ล้อเหล็ก ,ผ่านไถ 6 และใบมีดดันดินหน้าคานบน ในวงเงิน 1,220,200 บาท
     เวลา 14.00 - 15.00 น. แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร : พิจารณาผลการจัดซื้อโดยวิธีการคัดเลือก รถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า, เครื่องอัดฟาง, โรตารี่ตีดิน, ล้อเหล็ก ,ผ่านไถ 6 , ใบมีดดันดินหน้าคานบน และเชือกมัดฟางเบอร์ 10 ในวงเงิน 2,546,600 บาท