วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564


    จัดการฝึกอบรม การใช้แอพพลิเคชัน GLAS RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย ให้แก่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จัดการฝึกอบรม การใช้แอพพลิเคชัน GLAS RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย ให้แก่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง โดยผ่านระบบ Application Zoom  และมีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง