วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564


    จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 9 แปลง และหน่วยงานภาคีเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร โดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

   

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เป็นประธานที่ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี และมอบหมายให้ นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ดำเนินการจัดประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อทบทวนแนวทางการจัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบ Application Zoom ให้แก่คณะกรรมการแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 9 แปลง และหน่วยงานภาคีเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง
     รายชื่อแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่
     1. แปลงใหญ่ข้าวแขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
     2. แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
     3. แปลงใหญ่ข้าวแขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
     4. แปลงใหญ่ข้าวแขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
     5. แปลงใหญ่หญ้าสนาม แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
     6. แปลงใหญ่กล้วยไม้ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
     7. แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
     8. แปลงใหญ่เกษตรกรเมืองมีนพัฒนาแพะนม
     9. แปลงใหญ่ ตลาดไก่พื้นเมืองไทย 4.0 มูลค่าเพิ่มเชิงการค้าเพื่อการส่งออก