ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร
  •   2021-07-08 12:15:40    40     0

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว และเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • 203501 bytes