รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม


    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว(หัวหน้าโครงการ) มอบหมายให้ นางวราภรณ์ อินทรทรง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live หน้าเพจระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 ราย