ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ


    ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมี นายสัญญา แสงพุ่งพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงและสหกรณ์ส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานในการประชุมฯ เข้าประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี