เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ ของการจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ ของการจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมฯ เข้าประชุมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom meeting ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี