เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชาวนา วันข้าวและชาวนา ปี 2565


    ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้รับมอบหมายให้ ร่วมดำเนินการกิจกรรมย่อย ช่วยดูแลเกษตรกรเข้าร่วมงานในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชาวนา ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

                    สรุปประเด็นการประชุม : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้รับมอบหมายให้ ร่วมดำเนินการกิจกรรมย่อย ช่วยดูแลเกษตรกรเข้าร่วมงานในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา