ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่


    นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา และนางสาวชลธิชา พรชัยภิรมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา และนางสาวชลธิชา พรชัยภิรมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี