ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชน


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชน

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง: วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชนระบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในที่ประชุม