คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น กรุงเทพมหานคร


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น.นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในที่ประชุม 

โดย กรุงเทพมหานคร มีแปลงใหญ่ที่เข้าประกวด จำนวน 4 แปลง ดังนี้

1) แปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

2) แปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

3) แปลงใหญ่ข้าวแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

4) แปลงใหญ่ผักบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร