ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ณ กรมการข้าว


    นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสุกัญญา ดาผา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ณ กรมการข้าว

   

                ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง : วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น.นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสุกัญญา  ดาผา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  ณ กรมการข้าว