ข่าวสารและกิจกรรมศูนย์


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-13 16:20:36

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์โครนการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจออก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:16:22

อ่านต่อ...
Sample project image

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:14:11

อ่านต่อ...
Sample project image

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนแผ่นดินทองบ้านคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:11:49

อ่านต่อ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง