ข่าวสารและกิจกรรมศูนย์


Sample project image

ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและสถานีการเรียนรู้เรื่องข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ “Field Day” ปีงบประมาน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร

ร่วมจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวและสถานีการเรียนรู้เรื่องข้าวในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ “Field Day” ปีงบประมาน 2566 ณ กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-01-31 21:00:49

อ่านต่อ...
Sample project image

ติดตามงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ จังหวัดนนทบุรี

ติดตามงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2566 ณ จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-01-31 19:29:45

อ่านต่อ...
Sample project image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2023-01-31 19:23:49

อ่านต่อ...
Sample project image

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ALL RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย “

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ALL RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย “ โดยมี นายวิบูลย์ เทเพนทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีนางสาวกิตติมา รักโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานโรงสี บริษัท ลายกนก ไรซ์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-11-15 13:57:28

อ่านต่อ...