ข่าวสารและกิจกรรมศูนย์


Sample project image

รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 15:18:31

อ่านต่อ...
Sample project image

ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ

ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 15:07:56

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ ของการจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 14:56:12

อ่านต่อ...
Sample project image

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชาวนา วันข้าวและชาวนา ปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้รับมอบหมายให้ ร่วมดำเนินการกิจกรรมย่อย ช่วยดูแลเกษตรกรเข้าร่วมงานในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 14:37:11

อ่านต่อ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง