ข่าวประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 13 จังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:00:09

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 12 จังหวัดสุโขทัย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 20:58:38

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 11 จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 20:56:27

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 10 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 20:40:01

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 10 จังหวัดเพชรบูรณ์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 20:26:32

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้ประชุมศูนย์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-12 16:44:11

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย นางสหชาติ ดีมา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏิวทยา เข้าร่วม ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-12 16:42:58

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น.

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-12 16:41:20

อ่านต่อ...

วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-12 16:37:53

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 6 จังหวัดสิงห์บุรี และอุทัยธานี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-12 16:35:33

อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 5 จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-06 22:33:10

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอปพลิเคชัน GLAS Rice ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย" หลักสูตรที่ 2 สำหรับชาวนา ชาวนารุ่นใหม่ ผู้นำชาวนา ผู้นำองค์กรชาวนา รุ่นที่ 4 จังหวัดกำแพงเพชร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-08-05 21:30:01

อ่านต่อ...