ข่าวประชาสัมพันธ์


ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ณ กรมการข้าว

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสุกัญญา ดาผา ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ณ กรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 10:38:01

อ่านต่อ...

งานการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเด่นของศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ในงานการประชุมวิชาการข้าว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคกลางและตะวันตก และกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออก ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 16:14:11

อ่านต่อ...

ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom ณ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 15:55:57

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 4 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 4 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 12:24:24

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 3 จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 3 จังหวัดสระบุรีและจังหวัดลพบุรี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 11:48:27

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 11:42:45

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 1 จังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-29 10:58:21

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่วางแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565

นางสาวเข็มพร เพชราภรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสมชาย อยู่คะเชน คนงานทดลองการเกษตร ลงพื้นที่วางแผนดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-27 10:04:41

อ่านต่อ...

ฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว”

ฝึกอบรม หลักสูตร “การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและระบบตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 กิจกรรมหลักเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-08 15:08:48

อ่านต่อ...

การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล การประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-05-31 11:56:00

อ่านต่อ...

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการผลิตข้าว ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านการผลิตข้าว ร่วมกับหน่วยงานสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-05-31 11:27:46

อ่านต่อ...

พิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธ์ุชั้นพันธุ์หลักฤดูนาปี 2564

นายชูชาติ ปิดประทุม นักวิชาการเกษตร และ นายประสงค์ ว่องไว ช่างซ่อมบำรุง ช4 เข้าร่วมพิจารณาจัดสรรเมล็ดพันธ์ ชั้นพันธุ์หลัก ฤดู นาปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-05-31 11:10:09

อ่านต่อ...