ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ALL RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย “

เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ALL RICE ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย “ โดยมี นายวิบูลย์ เทเพนทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดงาน และมีนางสาวกิตติมา รักโสภา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานโรงสี บริษัท ลายกนก ไรซ์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-11-15 13:57:28

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 8 จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 15:18:31

อ่านต่อ...

ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ

ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการ ในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 15:07:56

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายนิทรรศการและวิชาการ ของการจัดงานรณรงค์วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 14:56:12

อ่านต่อ...

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายกิจกรรมชาวนา วันข้าวและชาวนา ปี 2565

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ได้รับมอบหมายให้ ร่วมดำเนินการกิจกรรมย่อย ช่วยดูแลเกษตรกรเข้าร่วมงานในงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 14:37:11

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 7 จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 14:23:05

อ่านต่อ...

ประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฎวิทยา และนางสาวชลธิชา พรชัยภิรมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 13:57:40

อ่านต่อ...

ประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชน

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมหารือและกำหนดแนวทางการดำเนินการศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 11:59:11

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 11:42:40

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 6 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 11:23:54

อ่านต่อ...

คัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น กรุงเทพมหานคร

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 11:05:46

อ่านต่อ...

รุ่นที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย Ricult X” รุ่นที่ 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2022-06-30 10:48:34

อ่านต่อ...