ข่าวประชาสัมพันธ์


ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-13 16:20:36

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และนางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์โครนการเกษตร พร้อมอุปกรณ์ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแขวงคลองสิบสอง เขตหนองจออก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:16:22

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง จัดงานเกษียณอายุราชการ เพื่อมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชัน zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:14:11

อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

นางสาวประกอบกิจ ดังไธสง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าตรวจรับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ศูนย์ข้าวชุมชนแผ่นดินทองบ้านคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:11:49

อ่านต่อ...

วันอังคาร ที่ 28 กันยายน 2564

นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยโอกาสครบรอบ 104 ปี พร้อมร่วมกันร้องเพลงชาติไทย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย ณ ที่บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:09:42

อ่านต่อ...

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:05:49

อ่านต่อ...

วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ เข้าร่วมการฝึกอบรมแบบออนไลน์ หลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการผลิตข้าว ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:03:12

อ่านต่อ...

13-14 กันยายน 2564

นายสมชาย รอบครอบ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ zoom

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 22:01:38

อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

นางสาวอาทิตยญา ลายสันทัด ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:59:57

อ่านต่อ...

วันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:58:12

อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ชุมชนเกษตรกรชีวิตใหม่แขวงโคกแฝด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:56:10

อ่านต่อ...

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

นางสาวรัตนาพร พูลเพิ่ม นักกีฏวิทยา และคณะ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (LINE Meeting) ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง วันที่ 2021-10-09 21:33:33

อ่านต่อ...