ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ รายเอียดเพิ่มเติม