ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม