ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาช่วยปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม