ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)(10 ต.ค. 56) รายละเอียดเพิ่มเติม