ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน)

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (9 ต.ค.56) รายละเอียดเพิ่มเติม