ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (3 ต.ค. 56)รายละเอียดเพิ่มเติม