ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ

ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม