ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่การก่อสร้างคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่การก่อสร้างคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 28มค.59 รายละเอียดเพิ่มเติม