ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ที่ 1/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินรอบ ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ที่ 1/2555 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคันดินรอบ

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม