Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 301
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ 142
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 159
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า) 151
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์) 170
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน 181
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 163
ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 339
รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 341
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 348