Display # 
Title Author Hits
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์) Written by Super User 5
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน Written by Super User 9
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Written by Super User 7
ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ Written by Super User 168
รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 175
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 192
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วยาว 700 เมตร หรือความยาวไม่น้อยกว่า 700 เมตร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 236
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนประเมินและศึกษาลักษณะพฤกษ์ศาสตร์สายพันธุ์และเชื้อพันธุ์กรรมข้าว จำนวน 1 งาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 234
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนประเมินและศึกษาลักษณะพฤกษ์ศาสตร์สายพันธุ์และเชื้อพันธุ์กรรมข้าว จำนวน 1 งาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 229
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงเรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่การก่อสร้างคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 224