Display # 
Title Author Hits
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2562 Written by ชาญชัย อภิสิทธิ์ภิญโญ 29
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 438
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ 244
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 258
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 แรงม้า) 250
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่อง ประกาศซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (รถฟาร์มแทรคเตอร์) 276
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้าน 270
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 260
ประกาศ ขายทอดตลาดข้าวเปลือกปนเสื่อมสภาพ 439
รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานด้านบัญชี ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง 432