สถานที่ตั้งและติดต่อ

klg pic

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
ที่อยู่      : เลขที่12 หมู่ 13 ต.คลองหนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120                                                         
โทรศัพท์  : 02-5291185
โทรสาร     : 02-5290713 
E-mail    : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web site : www.klg-rrc.ricethailand.go.th

 

Map klg1

 >> รายชื่ออีเมล์ (E-Mail) ของหน่วยงานและบุคลากรส่วนกลางและภูมิภาค กรมการข้าว <<