ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตรชุดเครื่องปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์