ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตรเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้างงอก

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดซื้อคุรุภัณฑ์การเกษตรเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้างงอก