ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เรื่องจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/วัสดุโรงงาน จำนวน 52 รายการ

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง/วัสดุโรงงาน จำนวน 52 รายการ

(ประกาศศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง)15 กค 59 รายละเอียดเพิ่มเติม