กิจกรรมขับเคลื่อน"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

rd queen

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 

1497610514018

klg rd2

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง มอบหมาย นายเบญจพล ลวดเงิน เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนสามแยกท่าไข่ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เป็นประธานในการเปิดงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 400 ราย

Read more

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more