กิจกรรมขับเคลื่อน"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

rd queen

ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง ร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ 

1497610514018

klg rd2

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more